Угода користувача Бітрікс24.Маркетплейс

ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ! ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛІВ З МАРКЕТПЛЕЙСУ БІТРІКС24, БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЦІЄЮ  УГОДОЮ КОРИСТУВАЧА. ЦЯ УГОДА РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ МІЖ вАМИ І бітрікс24 І умови використання Вами МОДУЛІВ З МАРКЕТПЛЕЙСУ бітрікс24. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИ МОДУЛІ з МАРКЕТПЛЕЙСУ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ. початок використання ВАМИ МАРКЕТПЛЕЙСУ означає беззастережне укладення ВАМИ цієї Угоди та Вашу повну згоду з усіма ЇЇ умовами.

Ця Угода користувача Бітрікс24.Маркетплейс (у подальшому – «Угода») укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24», яке має місцезнаходження за адресою: Україна, 01601, м. Київ, площа Спортивна, буд. 1А, , код ЄДРПОУ 36149063 (у подальшому – «Бітрікс24») та вами, особою, яка отримує право використання Модулів  (у подальшому – «Користувач»), на нижчевикладених умовах.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

1.1. «Модуль» – результат комп’ютерного програмування у вигляді прикладної комп'ютерної програми, онлайн-сервісу або веб-сайту. Модулі призначені для розширення функціональних можливостей продуктів компанії «Бітрікс24», у тому числі, для комп’ютерних програм «Бітрікс24» (онлайн-сервісу (хмарної версії) та коробкової версії), «Бітрікс: Управління сайтом» та інших, та можуть встановлюватися і використовуватися виключно на таких продуктах.

1.2. «Маркетплейс» – спеціальний розділ веб-сайту Бітрікс24, який призначений для розміщення на ньому як платних, так і безоплатних Модулів, доступний за адресами https://marketplace.bitrix.ua/ та https://www.bitrix24.ua/apps/ у мережі Інтернет і являє собою каталог Модулів, доступних для Партнерів та Користувачів.

1.3. «Користувач» — фізична або юридична особа, яка має намір використовувати Модулі за функціональним призначенням (як кінцевий користувач) або на умовах Партнерської програми;

1.4. «Клієнт» — фізична або юридична особа, яка має намір придбати Модулі через Бітрікс24.Маркет+ виключно з метою їх використання за функціональним призначенням (як кінцевий користувач);

1.5. «Партнер» – фізична або юридична особа, яка має намір придбати Модулі через  Бітрікс24.Маркет+ з метою (на власний вибір Партнера):

— використання Модулів через Бітрікс24.Маркет+ за їх функціональним призначенням (як кінцевий користувач) або

— перепродажу Бітрікс24.Маркет+ Клієнту для подальшого використання ним Модулів за функціональним призначенням (як кінцевий користувач).

1.6. «Партнерська програма» — умови перепродажу Бітрікс24.Маркет+ Клієнту для подальшого використання ним Модулів за функціональним призначенням (як кінцевий користувач).

1.7. Онлайн-сервіс «Бітрікс24.Маркет+» або Бітрікс24.Маркет+ — доступ до Модулів , яка надається Користувачу на умовах попередньої оплати і являє собою право на отримання та використання за функціональним призначенням необмеженої кількості Модулів, обраних Користувачем з переліку, наявному на Маркетплейсі, протягом певного періоду часу. Модулі, доступні для придбання через Бітрікс24.Маркет+, визначаються у Маркетплейсі.

1.8. «Розробник» – фізична або юридична особа, яка розробила та розмістила Модулі у Маркетплейсі, з метою розповсюдження Модулів Бітрікс24.

1.9. «Бітрікс24» – товариство з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24», яке розповсюджує Модулі через Маркетплейс, в тому числі через  Бітрікс24.Маркет+.

1.10. «Сторони» – спільно Користувач та Бітрікс24, а кожен з них окремо – Сторона.

1.11. «Особистий кабінет Користувача» – спеціальний закритий розділ Маркетплейсу, який призначений для взаємодії між Клієнтом/Партнером та Бітрікс24.

1.12. «Технічна підтримка» – заходи, здійснювані Розробником у встановлених ним межах, спосіб та обсягах, достатніх для забезпечення функціонування Модулів, включаючи консультування Користувачів з питань використання Модуля.

1.13. «Демо-режим» пробний безкоштовний період використання Модулів, розміщених на Маркетплейсі, з метою ознайомлення Користувача з його функціоналом, строк використання якого обмежується Розробником. 

1.14. «Тариф» вартість та строки, на які Модулі надаються для використання (строки доступу) через Бітрікс24.Маркет+. Перелік Тарифів наведено за адресою: https://www.bitrix24.ua/apps/subscribe.php.

1.15. «Картка Модуля» - сторінка Модуля на Маркетплейсі, на якій розміщується його назва, перелік функціональних можливостей, умови надання Технічної підтримки, Умови використання Модуля, контактна інформація про Розробника. Картка Модуля заповнюється та змінюється Розробником.

1.16. Інші поняття, використані у цій Угоді, вживаються у розумінні, визначеному у Угоді на використання Модуля та законодавстві України.

2. ПОРЯДОК Укладення Угоди

2.1. Ця Угода є пропозицією укласти електронний договір (оферту). Угода укладається шляхом пропозиції укласти її Бітрікс24 і прийняття її Користувачем.

2.2. Бітрікс24 робить пропозицію укласти цю Угоду шляхом її розміщення в мережі Інтернет. Пропозиція укласти Угоду включає умови, які містяться у інших електронних документах, які є її невід’ємною частиною. Такими документами є у тому числі, але не виключно:

·       Угода на використання Модуля, розміщена в Картці Модуля на Маркетплейсі;

·       Умови конфіденційності, розміщені за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/privacy.php;

·       Умови Партнерської програми Бітрікс24;

2.3. Користувач надає Бітрікс24 згоду про повне та безумовне прийняття (акцепт) пропозиції Бітрікс24 укласти цю Угоду шляхом вчинення будь-якої окремої з наступних дій:

·       реєстрація Користувача на Маркетплейсі;

·       прийняття Користувачем умов Угоди на Маркетплейсі;

·       будь-яке використання Користувачем Модулів, які доступні на Маркетплейсі;

·       у випадку укладення договору на придбання окремих примірників Модулів або Бітрікс24.Маркет+ з Бітрікс24 або Партнером у вигляді рахунку-оферти – шляхом укладення такого договору.

2.4. Якщо Користувач не погоджуєтеся з будь-якою з умов цієї Угоди, він не має права використовувати Модулі. Повне та безумовне прийняття Користувачем умов цієї Угоди є необхідною умовою використання Модулів.

2.5. Ця Угода укладається в момент прийняття Користувачем пропозиції її укласти (але у будь-якому разі – не пізніше моменту початку використання ним Модулів) і діє до моменту її розірвання. Розірвання Угоди не припиняє зобов’язань, що виникли під час її дії.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. За цією Угодою Користувачу надається право використання Модулів за їх функціональним призначенням на умовах цієї Угоди та Угоди на використання Модулів. Умови використання Модулів Користувачем встановлюються відповідною Угодою на використання Модуля, яка укладається між Розробником та Користувачем шляхом прийняття Користувачем її умов під час завантаження або встановлення (інсталяції) Модуля. Така угода є переліком умов щодо обмеженого використання Модуля за його функціональним призначенням.

3.2. У випадку придбання Користувачем права на використання Модулів за платним Тарифом Бітрікс24.Маркет+, умови такого придбання визначаються онлайн-замовленням Користувача, яке здійснюється через Маркетплейс, та у рахунку-оферті. У замовленні визначається Тариф Бітрікс24.Маркет+ та строк його дії. Користувач підтверджує замовлення шляхом його повної оплати, яка є моментом активації Бітрікс24.Маркет+. Бітрікс24 залишає за собою право відмовити Користувачеві у виконанні замовлення. Якщо доступ до Модуля, який входить у Бітрікс24.Маркет+, з причини, залежної від Бітрікс24 (в тому числі з технічних несправностей роботи Маркетплейсу), відкрився Користувачу пізніше дати оплати (активації) Бітрікс24.Маркет+,  строк дії Бітрікс24.Маркет+ продовжується відповідно періоду, який пройшов з моменту активації Бітрікс24.Маркет+ до моменту поновлення фактичної можливості доступу до Модулів на Маркетплейсі.

3.3. Придбавши Бітрікс24.Маркет+ за відповідним Тарифом, Користувач отримує право використовувати функціональні можливості будь-якого Модуля, який розповсюджується на Маркетплейсі в рамках відповідного Тарифу Бітрікс24.Маркет+ протягом строку її дії, в порядку, передбаченому Угодою на використання Модуля.  Перелік Модулів, який входить у відповідний Тариф Бітрікс24.Маркет+, може змінюватись за обставин як залежних, так і не залежних від Бітрікс24, який не несе відповідальності за наявність певного Модуля у переліку Тарифів Бітрікс24.Маркет+. У випадку зміни переліку Модулів в Бітрікс24.Маркет+, Користувач може втратити можливість використання певного Модуля незалежно від факту його попереднього використання.

3.4. Партнер має право постачати Клієнту придбану Бітрікс24.Маркет+ на Модулі на умовах Партнерської програми. Клієнт, який придбав Бітрікс24.Маркет+ через Партнера, стає Стороною цієї Угоди як Користувач з моменту реєстрації на Маркетплейсі та/або з моменту активації Бітрікс24.Маркет+.

3.5. Платні Модулі можуть надаватися для їх використання Користувачами з ознайомлювальною метою без придбання Бітрікс24.Маркет+ в Демо-режимі. Перелік таких Модулів зазначається на Маркетплейсі Розробниками.

3.6. Модулі, які не входять в платний Тариф Бітрікс24.Маркет+, можуть надаватись Користувачам у використання безкоштовно, якщо про це зазначено на Маркетплейсі.

3.7. За згодою з Бітрікс24 Користувач має право змінити Тариф Бітрікс24.Маркет+ протягом усього строку дії права на використання Модулів.

3.8. Строк дії права на використання Модулів починає свій перебіг з моменту надання Користувачу доступу до Модулів на умовах відповідного платного Тарифу Бітрікс24.Маркет+, Демо-режиму або безкоштовного використання. У разі закінчення строку дії права на використання Модуля в Демо-режимі Користувачу у момент закінчення такого строку пропонується придбати  Бітрікс24.Маркет+ для продовження використання цього Модулю за платним Тарифом.

3.9. Модулі, їх назва та інформація про їх функціональні можливості розміщуються на Маркетплейсі в Картці Модуля та видаляються з Маркетплейсу Розробниками самостійно відповідно до вимог Бітрікс24.

3.10. Технічна підтримка Модуля здійснюється його Розробником за зверненням Користувача щодо надання Технічної підтримки та інших консультацій за контактною інформацією Розробника згідно вимог, наведених в Картці Модуля на Маркетплейсі. Порядок, строки та умови надання Технічної підтримки встановлюються самим Розробником, у відповідності з чинним законодавством України, але у будь-якому разі – у обсязі, достатньому для забезпечення функціонування Модуля, в рамках строку дії обраного Користувачем Тарифу.

Бітрікс24 не здійснює Технічної підтримки Модуля та не несе відповідальності за будь-які недоліки Технічної підтримки, будь-які допущені ним помилки, які заподіяли матеріальні збитки та/або моральну шкоду Користувачам у зв'язку з наданням Технічної підтримки або її вмістом. Всі претензії, пов'язані з наданням Технічної підтримки, Користувач має право направляти виключно Розробнику Модуля за контактною інформацією, наведеною в Картці Модуля.

3.11. Бітрікс24 не несе відповідальності за порушення Розробником авторських, суміжних, патентних, інших прав інтелектуальної власності, інших прав та законних інтересів третіх осіб, чи завдання ним шкоди їх честі, гідності та ділової репутації, внаслідок розміщення Модулів на Маркетплейсі чи їх використання Користувачами.

3.12. Бітрікс24 має право на розповсюдження Модулів на Маркетплейсі, а також право на використання комерційних (фірмових) найменувань, комерційних позначень, торговельних марок Розробників, з моменту завантаження Розробниками Модулів на Маркетплейс.

3.13. У розумінні п. 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України операція з надання Користувачу права використання Модулів в тому числі черезБітрікс24.Маркет+ є постачанням програмної продукції і звільняється від оподаткування ПД

4. Внесення змін до Угоди

4.1. Умови цієї Угоди можуть бути змінені Бітрікс у будь-який час шляхом розміщення оновленої версії Угоди за адресою: https://www.bitrix.ua/download/files/manuals/ua/EULA_Bitrix24_Market.html. Бітрікс24 повідомляє Користувачу про внесення змін шляхом надсилання йому відповідного повідомлення  під час або після входу у Особистий кабінет. Користувач є належно повідомленим про зміни умов Угоди з моменту надіслання Бітрікс24 такого повідомлення.

4.2. Користувач зобов’язується приймати будь-які зміни, внесені Бітрікс24 до умов Угоди. У випадку, якщо Користувач не приймає такі зміни, він зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту повідомлення про це Користувача письмово повідомити Бітрікс24 про неприйняття змін. У випадку, якщо Користувач не повідомив Бітрікс24 про неприйняття змін до Угоди, вважається, що Користувачем прийнято такі зміни з шостого дня після повідомлення про них.

4.3. У випадку неприйняття Користувачем змін до Угоди її дія припиняється автоматично у момент закінчення строку дії Бітрікс24.Маркет+. У цьому випадку Користувач не має права на продовження строку дії Бітрікс24.Маркет+ або зміни її Тарифу.

4.4. Користувач має право отримати цю Угоду на свою електронну пошту у формі, що унеможливлює зміну її змісту. Отримана Користувачем Угода у такій формі є чинною до моменту внесення змін до Угоди у порядку, передбаченому цією статтею.

4.5. Внесення змін до Угоди на використання Модуля відбувається Розробником у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії в Картці Модуля на Маркетплейсі.

4.6. Внесення змін до Умов конфіденційності відбувається у порядку та на умовах, визначених цією статтею шляхом розміщення їх оновленої версії за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/privacy.php.

4.7. Бітрікс24 має право в односторонньому порядку змінити перелік та умови Тарифів Бітрікс24.Маркет+ шляхом розміщення оновлених Тарифів за адресою: https://www.bitrix24.ua/apps/subscribe.php у строк не пізніше чотирнадцяти днів до дати введення в дію таких змін. У випадку змін у функціональних можливостях Модуля Розробник розміщує відповідний оновлений перелік в Картці Модуля на Маркетплейсі

5. Інші положення

5.1. Реєстрація Користувача здійснюється шляхом введення ним інформації (унікального імені, пароля та інших даних) у реєстраційній формі на Маркетплейсі.

5.2. Користувач приймає і зобов’язується дотримуватися Угоди на використання Модулів, встановлених Розробником.

5.3. Користувач погоджується, що персональна інформація Користувача, яка міститься в Особистому кабінеті та облікових записах, зберігається, обробляється і може надаватися третім особам Бітрікс24, в тому числі Розробникам, згідно з Умовами конфіденційності, розміщеними за адресою: https://www.bitrix24.ua/about/privacy.php. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем Бітрікс24 та Розробникам з моменту реєстрації в Особистому кабінеті на Маркетплейсі для здійснення наступних дій з персональними даними з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збирання, систематизація, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі – передача), знеособлення, видалення, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством України як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.

5.4. У випадку, якщо Користувач вводить у Модуль персональні дані третіх осіб, цим Користувач доручає Бітрікс24 здійснювати обробку персональних даних таких осіб, у тому числі їх збирання, запис, систематизацію, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, вилучення, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних виключно з метою надання Користувачеві можливості користуватися Модулем та виконання вимог законодавства та своїх зобов’язань перед Користувачем.

5.6. Користувач цим гарантує, що

5.7. У випадку, якщо Користувач є фізичною особою, цим Користувач вільно, власною волею і в своєму інтересі висловлює свою безумовну згоду на обробку персональних даних Користувача Бітрікс24 (у подальшому – «Згода»).

5.8. Згода надається для здійснення наступних дій з персональними даними з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів: збирання, систематизація, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі – передача), знеособлення, видалення, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій, передбачених чинним законодавством України як неавтоматизованими, так і автоматизованими способами.

5.9. Дана Згода надається для обробки персональних даних в наступних цілях:

 

5.10. Дана Згода надається шляхом укладення цієї Угоди з моменту такого укладення.

5.11. Дана Згода діє безстроково з моменту надання даних і може бути відкликана Користувачем шляхом направлення відповідного повідомлення Бітрікс24.

5.12. Користувач має право розірвати дану Угоду шляхом письмового повідомлення про це Бітрікс24 на його контактну адресу. Сплачена Користувачем вартість Бітрікс24.Маркет+ не підлягає поверненню у цьому разі.

5.13. Користувач має право в будь-який момент відмовитись від використання Бітрікс24.Маркет+, при цьому така відмова вступає в дію в момент закінчення строку дії діючої Бітрікс24.Маркет+. При цьому сплачена Користувачем вартість Бітрікс24.Маркет+ поверненню (перерахунку) Користувачу не підлягає незалежно від використання Користувачем Бітрікс24.Маркет+ протягом оплаченого строку її дії.

5.14. У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди та/або Угоди на використання Модуля, та/або порушення Партнером умов постачання Модулів за Партнерською програмою, Бітрікс24 має право у будь-який час в односторонньому порядку розірвати дану Угоду, повідомивши про це Користувача через його Особистий кабінет або електронну пошту, вказану у Особистому кабінеті, за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат Користувачеві будь-яких компенсацій, пов'язаних із зазначеним розірванням. Сплачена Користувачем вартість Бітрікс24.Маркет+ не підлягає поверненню у цьому разі.

5.15. Бітрікс24 не ініціює розміщення Модуля, а також інформації, що міститься в Модулі та/або розміщеної Розробником у Маркетплейсі, не впливає на функціональні особливості роботи Модуля, не впливає на зміст і цілісність інформації, що розміщується, а також в момент розміщення Розробником Модуля у Маркетплейсі не знає і не може знати, чи порушує розміщення Модуля охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та чинне законодавство України.

5.16. При розірванні або іншому припиненні дії цієї Угоди Користувач втрачає право використання Модулів, які входять в Бітрікс24.Маркет+ з моменту припинення дії оплаченої Бітрікс24.Маркет+, а Партнер втрачає право на постачання цих Модулів Клієнтам.

5.17. Бітрікс24 має право у будь-який момент в односторонньому порядку зупинити або обмежити доступ до Модулів та їх використання Користувачем у випадку, якщо Бітрікс24 має підозри у несанкціонованому доступі до Модулів з боку третіх осіб.

5.18. Бітрікс 24 має право у будь-який момент в односторонньому порядку обмежити доступ Користувачів до Модулів та/або інформації про Модулі на Маркетплейсі, та/або видалити Модулі та/або інформацію про Модулі у випадку, якщо Модулі та/або інформація про них порушують права третіх осіб та/або чинне законодавство. В цьому випадку Бітрікс24 не несе відповідальності перед Користувачами за обмеження такого доступу та/або видалення та не зобов'язаний виплачувати Користувачам будь-яких компенсацій.

5.19. Бітрікс24 має право передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Користувача. Користувач  не має права передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам без згоди Бітрікс24.

5.20. Бітрікс24 не несе відповідальності за будь-які недоліки Модуля, будь-які допущені ним помилки, які заподіяли матеріальні збитки та/або моральну шкоду Користувачам у зв'язку з використанням ними Модуля або його вмістом. Всі претензії, пов'язані з розміщенням, роботою, функціональними можливостями Модулів, а також достовірністю і повнотою інформації про них, Користувач має право направляти виключно їх Розробникам за контактною інформацією, наведеною в Картці Модуля.

5.21. Бітрікс24 не несе відповідальності за неправомірне розголошення Розробником персональних даних Користувача.

5.22. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Бітрікс24 та Користувач керуються чинним законодавством України.

5.15. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Бітрікс24 та Користувачем підлягає розгляду відповідно у відповідному суді згідно із законодавством України.

6. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ БІТРІКС24

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бітрікс24»

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, площа Спортивна, будинок 1А

ЄДРПОУ: 36149063

https://www.bitrix24.ua/

Служба техпідтримки:

https://helpdesk.bitrix24.ua/